Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

        ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ TAC บริษัท เทเลคอม แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดให้บริการเมื่อเดือน มิถุนายน 2545 โดยให้บริการด้านวิทยุสื่อสารแบบครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมากว่า 15 ปี เป็นผู้แทนจำหน่ายวิทยุึสื่อสาร เช่น MOTOROLA, ICOM บริษัทให้บริการขาย เช่าเครื่องวิทยุสื่อสารทั้งย่าน วิทยุความถี่ราชการ ความถี่ประชาชน และความถี่เฉพาะกิจ Trunked Radio บริษัทได้ เปิดศูนย์บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเพื่อให้บริการที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในกลุ่มปิโตรเคมีเพิ่มอีก สาขาเมื่อปี 2548 พบความประทับใจที่ได้มาตรฐานที่เราในวันนี้