ยี่ห้อ : Hytera

รหัสสินค้า/รุ่น: HYTERA Super 246

 • เป็นเครื่องรับส่งวิทยุโทรคมนาคมระบบดิจิตอล มาตรฐาน DMR ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิด
  โดยถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากระบบวิทยุอนาล๊อคเดิม ไปสู่ยุคดิจิตอล โดยมีขนาดช่องความถี่ 12.5 KHz ที่กำหนดโดยองค์กร ETSI ของยุโรป ที่สามารถใช้งานในระดับ DMR Tier 1 และ DMR Tier 2 ได้

 • เป็นเครื่องรับส่งวิทยุโทรคมนาคมที่สามารถใช้งานในระบบอนาลอค และระบบดิจิตอลได้ในเวลาเดียวกัน (Rx Mix Mode)

 • ใช้งานความถี่ที่ 245.0000 MHz – 245.9875 MHz

 • เป็นเครื่องรับส่งวิทยุโทรคมนาคมขนาดพกพา กะทัดรัด มีกำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 5 วัตต์

 • เป็นเครื่องรับส่งวิทยุโทรคมนาคมที่สามารถใช้งานได้อย่างทนทานต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
  และได้รับมาตรฐานกองทัพสหรัฐอเมริกา MIL-STD-810 C/D/E/F/G และมีค่าดัชนีป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับ IP 54

 • เป็นเครื่องรับส่งวิทยุโทรคมนาคมในระบบดิจิตอล ที่ใช้การแบ่งช่องความถี่แบบ TDMA (Time Division Multiple Access) โดยสามารถใช้งานความถี่เดียว แยกได้เป็น 2 Slot (Slot 1, Slot 2, Pseudo Trunk) โดยใช้งานแบบ Simplex หรือ Semi duplex ได้

 • สามารถแยกการสนทนาเป็นกลุ่มได้ (Group Call), สนทนาแบบส่วนตัว (Private Call), หรือสนทนาได้ทั้งหมด (All Call) ได้บนช่องความถี่ใช้งานเดียวกัน หรือต่างช่องความถี่ใช้งาน

 • สามารถกำหนดช่องใช้งานได้อย่างน้อย 160 ช่องใช้งาน

 • สามารถทำการสนทนาได้ 2 คู่สนทนาบนความถี่เดียวกัน และในเวลาเดียวกัน (Pseudo Trunk)

 • สามารถทำการป้องกันการดักฟังได้โดยผู้ใช้งานต่างกลุ่มสนทนาที่ไม่ได้รับอนุญาต จะไม่สามารถเข้ามาร่วมสนทนาหรือดักฟังการสนทนาได้ แม้จะตั้งความถี่ใช้งานเดียวกันก็ตาม

 • เป็นเครื่องรับส่งวิทยุโทรคมนาคมในระบบดิจิตอล ที่สามารถฟังเสียงสนทนาจากระบบวิทยุอนาล๊อคได้
  บนช่องความถี่เดียวกัน และสามารถตอบการสนทนากลับไปยังระบบวิทยุอนาล๊อคได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • เป็นเครื่องรับส่งวิทยุโทรคมนาคมในระบบดิจิตอล ที่สามารถตัดเสียงแทรกจากวิทยุอนาลอคได้อย่างสิ้นเชิง

 • เป็นเครื่องรับส่งวิทยุโทรคมนาคมในระบบดิจิตอล ที่สามารถให้ผู้ใช้งานสลับไปใช้งานเป็นวิทยุอนาล๊อคได้ โดยการหมุนช่อง

 • สามารถใช้งานส่งข้อความสั้น (SMS – Short Message Service) ที่กำหนดไว้ก่อนการใช้งานได้

 • มีปุ่มลัดไว้สำหรับใช้งาน 5 ปุ่ม และสามารถเลือกการทำงานได้ 10 ลักษณะ

 • แบตเตอรี่ สามารถชาร์จประจุไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ มีระยะเวลาในการทำงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ที่กำลังส่ง 5 วัตต์

 • สามารถตั้งค่าการเข้ารหัส (tone) ได้ดังนี้ CTCSS, CDCSS, CDCSS Invert

 • สามารถตั้งค่ากำลังส่งได้ 2 แบบ คือ 1 วัตต์ และ 5 วัตต์

 • สามารถทำงานร่วมกับระบบศูนย์สั่งการ Smart Dispatch ได้

 • สามารถทำการกำหนดหมายเลขประจำเครื่อง (Radio ID) ของแต่ละเครื่องได้

 • สามารถเก็บรายผู้สนทนาในสมุดรายชื่อได้จำนวน 64 รายชื่อ เมื่อมีการสนทนาในระบบดิจิตอล สามารถแสดงรายชื่อผู้สนทนาได้ในขณะใช้งาน

 • สามารถตั้งค่าปุ่มการใช้งานและความถี่ใช้งานได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านทางสายโปรแกรม USB-to-Serial Port โดยผ่านทางระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

 • สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ - 30 องศาเซลเซียสไปจนถึง + 60 องศาเซลเซียส

 • สามารถเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ - 40 องศาเซลเซียส ไปจนถึง + 85 องศาเซลเซียส


  คุณสมบัติทั่วไป

 • Frequency Range : 245.0000 MHz ~ 245.9875 MHz

 • Channel Capacity  : Analog 80 / Digital 176

 • Zone Capacity : Analog 8 /  Digital 8

 • Channel Spacing : 12.5 KHz

 • Operation Voltage : 7.4 V

 • Battery : 1,500 mAh (Li-lon)  /2,000 mAh (Li-lon)

 • Battery Life (5/5/90) Analog/Digital

  • 12/16 hours (1,500 mAh)

  • 16/22 hours (2,000 mAh)

 • Weight : 270 g

 • Dimensions : 112x54x30 mm

 • Frequency Stability : ± 0.5 ppm

 • Antenna Impedance : 50 Ω