ยี่ห้อ :D'call

รหัสสินค้า/รุ่น: VT26W

►สื่อสารได้ทันทีด้วยการกด  ปุ่ม Push - To - Talk

►ความปลอดภัยในการสื่อสารที่ยากต่อการถูกแบบฟัง

►การสร้างกลุ่มสนทนาชั่วคราว

►การอัพโหลดภาพและวีดีโอ

►ส่งข้อความ

►ตามรอย พิกัด GPS 

►การสื่อสารแบบเป็นกลุ่ม 

►การสื่อสารแบบส่วนตัว

►การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้สัญญาณก่อนใคร

►ปุ่มฉุกเฉิน สำหรับขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก ศูนย์ควบคุม

►มีปุ่มกดเพื่อค้นหาหรือพิมพ์ข้อความ

►สามารถควบคุมการใช้สัญญาณระยะไกล

 
Specifications
§Android Smartphone platform 4.4.2
§Operates on cellular data card
§GSM 900/ 1800 MHz

   WCDMA 2100 MHz

§Micro SD card: 32 Giga byte
§2.4” QVGA (320*240)
§Longer talk time with 4100 mAH battery
§GPS
§2 MP Rear Camera