INSTALLATION & SYSTEM

บริการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเพื่อความเป็นส่วนตัวขององค์กร ในกรณีการสื่อสารที่เป็นความลับเฉพาะต้องการรักษาความปลอดภัยแบบสูงสุด

เรามีบริการติดตั้งระบบการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการรักษาความปลอดภัยสูงสุดทางด้านข้อมูลการสื่อสาร  มีส่วน Support ที่คอยดูแลระบบตลอด 24 ชม. 

VT28

VT66

IS320.1

IS310.2

VT36

VT12W

VT26W

MTP8500Ex

MTP850Ex

MTM5400

MTP3100S

PT580H Plus

PT680

Hytera Super 246

HYT Super 246 Mobile