SERVICE CENTER

ศูนย์รวมวิทยุสื่อสารครบวงวร  วิทยุสื่อสารทั้งในแบบพกพาเหมาะสำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ รวมทั้งวิทยุสื่อสารพกพาสำหรับประชาชนทั่วไป  

VT28

VT66

IS320.1

IS310.2

VT36

VT12W

VT26W

MTP8500Ex

MTP850Ex

MTM5400

MTP3100S

PT580H Plus

PT680

Hytera Super 246

HYT Super 246 Mobile