ABOUT US

บริษัท เทเลคอม แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
ได้เปิดให้บริการเมื่อเดือน มิถุนายน 2545 โดยให้บริการด้านวิทยุสื่อสารแบบครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมากว่า 15 ปี เราเป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารหลากหลายแบรนด์ อาทิ  Motorola, Hyetera และ D'call  

สินค้าและบริการของเราประกอบไปด้วยเครื่องวิทยุสื่อสาร ทั้งย่านวิทยุความถี่ราชการ ความถี่ประชาชน ความถี่เฉพาะกิจ Trunked Radio และ วิทยุสื่อสารระบบ IP radio

นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย และวางระบบเมืองอัจฉริยะ smart city ภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Dahua Technology ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกบริษัทให้บริการขาย เช่า ระบบความปลอดภัยอัฉริยะ เช่น กล้องวงจรปิด กล้องจราจร  กล้องตรวจจับใบหน้า และอีกมากมาย 

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โซนภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง