ตำแหน่งงานว่าง
1
28/01/2018
พนักงานธุรการบัญชี
1 ตำแหน่ง

2
17/01/2018
พนักงานขาย ( ด่วนมาก )
2 ตำแหน่ง

3
27/12/2017
วิศวกรฝ่ายขาย ( IP )
2 ตำแหน่ง